Home >>

Foreign partners

Szanowni Przedstawiciele Uczelni!

Portal edukacyjny KudaPostupat zaprasza Państwa do długotrwałej współpracy, która ma na celu ułatwienie wejścia na rynek ukraiński  i państw WNP cudzoziemskich uczelni i zwiększenie szans otrzymania dyplomu o znaczeniu międzynarodowym przez obywateli Ukrainy, państw WNP i sąsiednich państw.

Coraz bardziej popularne wśród mieszkańców państw WNP stają się studia wyższe, inżynieryjno -techniczne, a także staż za granicą. Nie wszyscy jednak już wiedząo istniejących możliwościach , o róznorodnych programach edukacyjnych i zaletach kształcenia się na różnych uczelniach i wszkołach wyższych.

Własnie dlatego został założony projekt KudaPostupat, w ramach którego studenci mogą otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki wyjazdu za granicę, zamieszkania i opłaty za nauczanie, możliwości udziału  w programach wymiany doświadczeń.

Liczne publikacje i informacje pozwalają poinformować młodych ludzi na ile jest ważne zdobycie zawodu, na który jest zapotrzebowanie na całym świecie. Możliwość porównania stwarza zdrową konkurencję i każda uczelnia może zaprezentować swoją ofertę, odszukać właśnie tego studenta, który w przyszłości zostanie  żywą wizytówką danej uczelni w swoim państwie.

 Współpraca z nami da możliwość:

 • wejścia na rynek ukraińskiej edukacji,
 • łatwego dostępu do miarodajnej informacji o Państwa uczelni dla przyszłych studentów,
 • podwyższenie rankingu wśród abiturientów,
 • powiększenie ilości młodych ludzi zza granicy, którzy będą chcieli studiować na Państwa uczelni.

Co należy zrobić:

 • zamieścić reklamę o Państwa uczelni i istniejących programach edukacyjnych w katalogu uczelni i szkół wyższych,
 • wczesne informowanie o początku wstępnej rekrutacji,
 • zwracać uwagę na nowe zawody, zmiany w polityce cen i warunki rekrutacji,
 • ukierunkowanie w celu dokonania właściwego wyboru zawodu.

Międynarodowa wyższa edukacja jest obecnie prestażiwa i aktualna. Właśnie to staramy się donieść do abiturientów, którzy  poszukują uczelni  z ciekawą ofertą zawodową.

Zapraszamy do nas już dziś, żeby jutro o Państwa uczelni dowiedzieli się wszyscy.

 

 

Dear representatives of the educational institutions.

The educational portal KudaPostupat proposes you the long-term cooperation, which aims to ease the development of the foreign educational institutions in the Ukrainian market and CIS countries and to increase the chances to get the International diploma among the citizens of Ukraine, the CIS countries and the neighboring countries.

Nowadays, getting higher and professional education and obtaining experience abroad are becoming more popular among the citizens of CIS. Not all people know about the possibility to get information about the variety of the educational programmes and about the advantages of studying in this or that institution or college.

According to this purpose, the project was made, where the future students can find answers to the interested questions about the specificity of going abroad, accommodation and the payment for the education, the possibilities to take part in experience-exchange programmes.

A lot of articles and advertisements broaden the information about the importance of getting the profession which is needed in any country of the world. The possibility to compare forms the human competitive surrounding, where every educational institution can show its advantages and can get the student, who will become a live advertisement in his native country in the future.

Cooperation with us means:

 • the simple access to the Ukrainian education;
 • the simple access for the potential student to the true information about you;
 • the rating rise of the institution among the students;
 • increasing flow of young people who come from different countries to your educational centre.

What is done for it:

 • the information about your educational institution and the existing educational programmes are delivered in the catalogue of the foreign higher educational institutions and colleges.
 • the start of the entering campaign is announced in advance.
 • the attention is paid to new professions, the change of the pricing policy and the needed requirements for admission.
 • the help to choose a profession is given.

The international higher education is prestigious and modern. That’s what we are trying to state to the students who are searching for better educational institution of the needed profession.

Join us today to let everybody knows who you are!

comments powered by HyperComments
Public health profession
TOP 60 professions
Public health profession
Scholarship of the London University for Indian students 2018
Education abroad
Scholarship of the London University for Indian students 2018
Myths and the hidden reality of studding in Poland
Articles
Myths and the hidden reality of studding in Poland
Scholarship 2018: Studying in the School of Management in Great Britain
Education abroad
Scholarship 2018: Studying in the School of Management in Great Britain
ARRIVAL IN SEPTEMBER IN POLAND IS A REALITY !!!
Education abroad
ARRIVAL IN SEPTEMBER IN POLAND IS A REALITY !!!
Top 3 most expensive universities
Articles
Top 3 most expensive universities
Post – Indian in Poland journey – Dhaval M.
Articles
Post – Indian in Poland journey – Dhaval M.
Top 10 professions that have the highest salaries
Education abroad
Top 10 professions that have the highest salaries
Pros and cons of Indian education
Articles
Pros and cons of Indian education
Is it possible to work and earn extra money work for students in Poland
Articles
Is it possible to work and earn extra money work for students in Poland
The most comfortable study destination for Indians: Germany or Poland?
Education abroad
The most comfortable study destination for Indians: Germany or Poland?
Countries for getting education in English
Articles
Countries for getting education in English
Opole University of Technology. How to act and what it is special
Popular
Opole University of Technology. How to act and what it is special
Why did I choose higher education and life in Poland?
Popular
Why did I choose higher education and life in Poland?
The largest database of online courses offered by 10,000 universities
Education abroad
The largest database of online courses offered by 10,000 universities
Germany canceled a tuition fee for foreigners and citizens of the country
Articles
Germany canceled a tuition fee for foreigners and citizens of the country
Higher education in France
Education abroad
Higher education in France
Higher education in Russia
Articles
Higher education in Russia
The whole truth about higher education in Germany
Articles
The whole truth about higher education in Germany
Promotions and contests from the Higher School of Business in Wroclaw
Education abroad
Promotions and contests from the Higher School of Business in Wroclaw
The whole truth about higher education in Poland
Education abroad
The whole truth about higher education in Poland
The whole truth is about higher education in the UK
Education abroad
The whole truth is about higher education in the UK
Grants for studying
Education abroad
Grants for studying
Top 10 professions with the highest salary
Education abroad
Top 10 professions with the highest salary
Translate »
X
Send this to a friend